instituut hoogbegaafdheid volwassenen

Informatie hulpverlener


Praktijknaam:
RBLC bedrijfspsychologie

E-mailadres:
rob@rblc.nl

Telefoonnummer:
0640336471

Website:
http://www.rblc.nl/

Specialiteit en ervaring:
RBLC bedrijfspsychologie (2005) is een kleinschalig HRD-adviesbureau in het centrum van Maastricht dat zich richt op het begeleiden van mensen in arbeidssituaties. Hoe meer zelfinzicht, hoe meer verantwoordelijkheid je kan nemen voor je eigen leven. Bij een vermoeden van hoogbegaafdheid kan je bril waarmee je naar jezelf keek aardig veranderen. Het kost tijd en aandacht om dat op een goede manier te doen. Gesprekken kunnen helpen, om thema's samen te onderzoeken. Denk hierbij aan motivatie (verveling, competitie), moreel denken en handelen (identiteit), perfectionisme (faalangst), gevoeligheid (prikkelbaarheid, structuurbehoefte), besluitvaardigheid (twijfelzucht), samenwerken (conflicten, eenzaamheid). Coaching op het gebied van hoogbegaafdheid is vaak een feestje divergent denken !

Beroep:
psycholoog

Beroepsvereniging:

Registratienummer:
(noodzakelijk bij individuele arts, gz-psycholoog, psychotherapeut)

Online consult:
Nee