instituut hoogbegaafdheid volwassenen

Informatie hulpverlener


Praktijknaam:
Ponderosa Zorg en Onderwijs

E-mailadres:
info@ponderosa.life

Telefoonnummer:
0634876655

Website:
https://www.ponderosa.life/

Specialiteit en ervaring:
De Ponderosa is een progressieve gemeenschap die zorg en leerbegeleiding biedt aan jongeren tussen 13 en 23 jaar, die voortijdig en vaak met serieuze sociaal-emotionele klachten uitvallen uit het reguliere onderwijssysteem. Het gaat om jongeren die anders-denken/anders-leren als gevolg van een complexe denkwereld gepaard gaand met hoog-gevoeligheid, creatief-begaafdheid en een uitzonderlijke verantwoordelijkheid voor hun belevingswereld. De Ponderosa is een plek gebleken voor met name die jongeren, die door een eigen manier van denken en doen, moeilijk passen in een statische samenleving gebaseerd op gestandaardiseerde verwachtingen en resultaten. Hun verschillende manier van denken en de daaruit voortvloeiende performance - vaak zeer autodidactisch, authentiek, experimenteel, progressief, ingenieus en gekenmerkt door een complexe cognitieve, sociale en emotionele hersenstructuur - hebben geleid tot een gebrek aan identiteit en sociale verbondenheid. Veelal voelen ze jaar in jaar uit dat ze niet voldoen en worden ze gewezen op datgene wat ze niet kunnen. Dit leidt in veel gevallen tot de ontwikkeling van structurele onzekerheden, angsten en depressies. De Ponderosa biedt een dynamische omgeving met natuurlijke, niet-opgelegde ritmes en structuren. Een omgeving die wordt gekenmerkt door nieuwsgierigheid, nuance, imperfectie, diversiteit, grilligheid en complexiteit, op basis waarvan de jongeren kunnen ontdekken hoe ze hun waarden kunnen transformeren in betekenisvolle zelf identificerende routes en projecten.

Beroep:
coach, trainer

Beroepsvereniging:

Registratienummer:
(noodzakelijk bij individuele arts, gz-psycholoog, psychotherapeut)

Online consult:
Nee